Intencijos Vėlinių oktavai
11-012020

PSX 20201011 152529
Vėlinių oktava
 
Dievo Gailestingumo šventovėje galima rasti vokus Vėlinių aštuondieniui. Kviečiame ant lapo surašyti jums brangių bei artimų mirusių žmonių vardus ir įdėti į voką. Toliau gyvenantiems, ar negalintiems atvykti, kviečiame vardus užrašyti elektroniniu būdu Dievo Gailestingumo šventovės puslapyje: http://gailestingumas.lt/misios-velines/
 
Mirusiųjų vardai ant altoriaus prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo bus padėti lapkričio 1 d. 20 val. šv. Mišiose.
 
Vėlinių aštuondienį (lapkričio 1–8 dienomis) visos šv. Mišios bus aukojamos Jūsų prašyta intencija už mirusius. Šv. Mišios aukojamos kiekvieną dieną 10 val.; 12 val.; 20 val. (o sekmadieniais ir 18 val.) lietuvių kalba ir 16 val. lenkų kalba.
Šv. Mišiose 16 val. (lenkų kalba) ir 20 val. (lietuvių kalba) bus giedamos gedulinės liturginės valandos.

Visuotiniai atlaidai mirusiems
11-012020

tea lights 3612508 1920

Visuotinius atlaidus mirusiesiems šiemet galima pelnyti visą lapkričio mėnesį

2020 m. spalio 23 d. Apaštalinė Penitenciarija paskelbė, kad šiais metais, atsižvelgiant į nepaprastąją pandemijos padėtį, Vėlinių aštuondienio visuotinius atlaidus galima gauti visą lapkričio mėnesį. Šie atlaidai, kuriuos galima skirti tik skaistykloje esančių sielų naudai, suteikiami Kristaus tikinčiajam, nuo lapkričio pirmos iki aštuntos (ar paties tikinčiojo pasirinktomis kitomis dienomis iki lapkričio mėnesio pabaigos) pamaldžiai aplankančiam kapines ir bent mintyse pasimeldžiančiam už mirusiuosius. Taip pat atlaidus galima gauti Vėlinių (ar kitą paties tikinčiojo pasirinktą iki lapkričio mėnesio pabaigos) dieną pamaldžiai aplankius bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalbėjus Tėve mūsų ir Tikiu.

Apaštalinė Penitenciarija taip pat paskelbė, kad pagyvenę žmonės, ligoniai, esantys izoliacijoje ir visi, kurie dėl kompetentingos valdžios nurodymų negali išeiti iš namų, visuotinius atlaidus mirusiesiems galės pelnyti dvasiškai susivieniję su kitais tikinčiaisiais, prie Jėzaus ar Mergelės Marijos atvaizdo melsdamiesi už mirusiuosius (pvz., Valandų liturgijos Rytmetinę ar Vakarinę, rožinį, Dievo Gailestingumo vainikėlį ar kitas maldas), apmąstydami Mirusiųjų dienai skirtą Evangelijos ištrauką, atlikdami gailestingumo darbą arba Dievui aukodami savo kančią ar gyvenimo nepatogumus bei atsiribodami nuo bet kokios nuodėmės ir pasiryžę, kai tik galės, įvykdyti įprastines atlaidų sąlygas (atlikti išpažintį, priimti Komuniją ir melstis Popiežiaus intencijomis).

Visi kunigai raginami Vėlinių dieną aukoti trejas šv. Mišias už mirusiuosius, tarnauti teikiant Sutaikinimo sakramentą ir nešant šventąją Komuniją ligoniams.

Primename ir apie ypatingus atlaidus tikintiesiems, sergantiems Covid-19 liga, kuri įprastai vadinama koronavirusu, bei medicinos darbuotojams, šeimų nariams ir visiems, kurie kokiu nors būdu, taip pat ir malda, jais rūpinasi (žr. https://lvk.lcn.lt/naujienos/,400).

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Poezijos popietė
10-182020

kvietimas 10 18

Šį sekmadienį, po 12.00 val. šv. Mišių kviečiame į mūsų bendruomenės narės Indrės Valantinaitės poezijos knygos "Apsisiautusios saule" pristatymą. Kviečiame į šiltą susitikimą su autore, paklausyti poezijos, pabendrauti prie arbatos ar kavos puodelio ir prasmingai praleisti popietę </body></html>

Susitikimas vyks Dievo Gailestingumo Bendruomenės namuose. Universiteto g. 4, Vilnius

Sutvirtinimo sakramentas Dievo Gailestingumo šventovėje
10-092020

sutv naujas

Registracija Sutvirtinimo sakramentui Dievo Gailestingumo šventovėje

(registracijos nuoroda - spausti čia)

2020 – 2021 m. mokslo metais kviečiame ruoštis Sutvirtinimo sakramentui Dievo Gailestingumo šventovėje.

Sutvirtinimas atbaigia Krikšto malonę; tai sakramentas, kuriuo suteikiama Šventoji Dvasia, kad būtume dar giliau įskiepyti dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienyti su Kristumi, tobuliau sujungti su Bažnyčia, aktyviau įtraukti į jos misiją ir Jos padedami krikščionių tikėjimą liudytume žodžius lydinčiais darbais. (KBK 1316)

Kviečiame ruoštis Sutvirtinimo sakramentui tuos, kurie sąmoningai yra apsisprendę, kad nori visus mokslo metus drauge ruoštis šiam sakramentui, gilinti savo tikėjimą ir yra pasiruošę lankyti visus susitikimus ir sekmadieniais dalyvauti šv. Mišiose Dievo Gailestingumo šventovėje.

Pasiruošimas prasideda spalio 2 d. 18.00 val. Dievo Gailestingumo bendruomenės namuose, adresu: Universiteto g. 4, Vilnius.

Katechezės vyks kiekvieną penktadienį 18.00 val., trukmė 1-1,5 val.*

Kiekvieną sekmadienį yra privalomos šv. Mišios Dievo Gailestingumo šventovėje (kviečiame dalyvauti 18.00 val. šv. Mišiose, tačiau galima dalyvauti ir kitu laiku: 10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba, 16.00 – lenkų kalba).

Katechezės yra privalomos, dėl nenumatytų atvejų galima praleisti ne daugiau kaip 15% užsiėmimų.

Sausio 8 d. 17.00 val. – sausio 10 d. 17.00 val. yra numatytos rekolekcijos Trinapolio rekolekcijų namuose (Verkių g. 70, Vilnius). Kaina – 35 eur. (jei finansinė padėtis galėtų tapti kliūtimi dalyvauti rekolekcijose, prašome kreiptis į šventovės rektorių kun. Povilą Narijauską).

Iki lapkričio 1 d. prašome atsinešti Krikšto pažymėjimo kopiją (arba ją atsiųsti el. paštu sutvirtinimas.dgs@gmail.com)

Sakramento teikimas numatytas 2021 m. pavasarį/vasarą (data bus paskelbta vėliau)..

*Jei šalyje bus  paskelbtas karantinas, susitikimai numatomi „Zoom“ internetinėje platformoje.

Kontaktai:
+370 615 75338 – Aistė
sutvirtinimas.dgs@gmail.com

(registracijos nuoroda - spausti čia)

Šv. Faustinos diena
10-052020

Faustinos spalio 5
Spalio 5 d. minėsime Šv. Faustiną Kovalską, vienuolę. Šv. Faustina gimė 1905 m. Lenkijoje, prie Lodzės, mirė 1938 m. Krokuvoje. Viena žymiausių XX a. mistikių. Dievo Motinos Gailestingumo vienuolijos sesuo, regėtoja, Dievo Gailestingumo apaštalė. 1929 m. ir 1933–1936 m. gyveno Vilniuje, kur jos prašymu pagal jos regėjimus nutapytas pirmasis Dievo Gailestingumo paveikslas. Šv. popiežius Jonas Paulius II 2000 m. balandžio 30 d. ją paskelbė šventąja.
Kviečiame dėkoti Dievui už šią Gailestingumo apaštalę bei prašyti jos užtarimo.
 
Spalio 5 d., šv. Faustinos minėjimo dieną, vyks šv. Mišių iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės transliacija. Šv. Mišias anglų kalba aukos arkivyskupas Gintaras Grušas.
 
Minėjimo programa:
10.00 val. Šv. Mišios
11.30 Rožinio malda
12.00 Iškilmingos Šv. Mišios, dėkojant Dievui už Šv. Faustiną
15.00 Giedotinė Dievo Gailestingumo valanda
16.00 Šv. Mišios (lenkų k.)
17.00 Šv. Mišios (anglų k.), aukoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas (Dievo Gailestingumo konferencija)
 
Spalio 3–5 d. vyks Tarptautinė Dievo Gailestingumo konferencija (Divine Mercy Summit). Konferencijoje kalbės Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kardinolas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Henryk Ciereszko – pal. kun. Mykolo Sopočkos kanonizacijos bylos postulatorius, tėvas Leo Fisher, sesuo Dominika Stec ir kt. Konferencija vyks anglų kalba. Kviečiame užsiregistruoti: https://www.divinemercysummit.com/
 
Daugiau informacijos:https://www.facebook.com/DivineMercySummit
 
Tiesioginė transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės: http://gailestingumas.lt/media/tiesiogine-transliacija/

Susitikimas – diskusija
10-042020

spalio 4 plakatas mazas Recovered

Spalio 4 d. po 12.00 val. šv. Mišių kviečiame į susitikimą – diskusiją.

Tema: „Gailestingumas, teisingumas ar abejingumas? Takoskyra ir atspindžiai mano gyvenime“

Dalyvauja: Vaidas Maziliauskas – Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas ir Aušra Ravaitienė – Soc. darbo skyriaus
vyresnioji soc. darbo organizatorė.

Susitikimas vyks Dievo Gailestingumo šventovės Bendruomenės namuose. Universiteto g. 4. Vilnius

Dievo Gailestingumo konferencija
10-022020

logo dm high

Spalio 3–5 dienomis vyks pasaulinė Dievo Gailestingumo konferencija – anglų k. Divine Mercy Summit. Jau dabar kelios dešimtys tūkstančių žmonių iš įvairių pasaulio kraštų yra užsiregistravę ir ketina jungtis į internetu transliuojamą renginį. Konferencijoje dalyvių lauks išskirtinis turinys: pranešimai, pokalbiai, pristatymai, muzikos koncertai.

Renginys vyks anglų kalba. Konferencija nemokama, tačiau būtina užsiregistruoti. Registracija ir renginys vyks šiame tinklalapyje: DivineMercySummit.com.

Konferencijoje kalbės Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kardinolas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Henryk Ciereszko – pal. kun. Mykolo Sopočkos kanonizacijos bylos postulatorius, tėvas Leo Fisher, sesuo Dominika Stec, kunigai Dwight Longenecker, Larry Richards, praėjusiais metais Lietuvoje lankęsis kun. Leo Patalinghug.

Spalio 5 d., šv. Faustinos minėjimo dieną, vyks šv. Mišių iš Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės transliacija. Šv. Mišias anglų kalba aukos arkivyskupas Gintaras Grušas.

Renginyje bus aptariamos temos pradedant šv. Faustinos gyvenimu Vilniuje, baigiant pal. kun. Mykolo Sopočkos veiklomis. Vyks virtuali piligrimystė Vilniuje, Dievo Gailestingumo mieste. Visų dalyvių intencijomis bus meldžiamasi Dievo Gailestingumo Vainikėlį, dalyviai bus kviečiami su šeimomis pasišvęsti Dievo Gailestingumui. Koncerte talentingi atlikėjai kvies klausytis ir kūrinių apie Dievo Gailestingumą bei mistinius šv. Faustinos išgyvenimus Vilniuje. Dalyvių lauks virtuali meno kūrinių, susijusių su Gailestingumo žinia, galerija.

Registracija, kad gautumėte prisijungimo duomenis į konferenciją anglų kalba: www.DivineMercySummit.com

Daugiau informacijos feisbuko puslapyje: https://www.facebook.com/DivineMercySummit

Vilniaus arkivyskupijos informacija

Kviečiame tapti ministrantais
09-272020

Ministrantai 1 1 1 mazas
„Ministrantai, patarnaudami prie altoriaus, būdami arti Jėzaus Eucharistijoje, yra kviečiami atsiverti kitiems, keliauti kartu su kitais. Ministrantai renkasi nelengvai pasiekiamus tikslus, bet ir semiasi iš Jėzaus artumo jėgų tiems tikslams pasiekti. Pasak popiežiaus, tikras džiaugsmas kai žmogus sugeba pripažinti, kad jis yra mažas ir silpnas, bet kartu žino, jog jis gali iš Jėzaus pasisemti jėgų ir su juo leistis į didžiąją gyvenimo kelionę.“ (Popiežius Pranciškus, 2015 m.)
 
Dievo Gailestingumo šventovė kviečia vyrus tapti ministrantais ir patarnauti šv. Mišių aukoje.
 
– Kviečiame visus vyrus, nepaisant amžiaus ar išsilavinimo;
– Kartu mokysimės apie liturgiją ir kaip joje patarnauti;
– Augsime tikėjime ir bendrystėje.

Pirmas susitikimas: rugsėjo 27 d. 10.30 val. Dievo Gailestingumo šventovės Bendruomenės namuose. Universiteto g. 4, Vilnius
 
 
 
 

Registracijos į Dievo Gailestingumo šventovės Bendruomenės veiklas
09-222020

Registracijos

Šį rudenį kviečiame registruotis į Dievo Gailestingumo šventovės Bendruomenės namų veiklas.

Pirmadienį
Šv. Dvasios knygų klubas – norintiems gilintis į nagrinėjamą knygą, melstis šv. Dvasiai, augti tikėjime ir bendrystėje. Registracija: https://forms.gle/ rpgUwiYFbb1RubdQ6

Antradienį
Alfa kursas, norintiems pagilintį savo tikėjimą, augti bendruomenėje, o taip pat priimti Krikšto, Pirmos Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus. Pirmas susitikimas vyks spalio 6 d. 18.30 val., Registracija +370 682 49199

Trečiadienį
Susitikimai jaunimui (iki 35 m.), trokštantiems drauge augti, pažinti tikėjimą, būti bendrystėje, o taip pat ruoštis Lietuvos jaunimo dienoms. Pirmasis susitikimas vyks rugsėjo 23 d. 18.00 val. Registracija: https://forms.gle/xMuhQxuNZkTGWZXFA

Penktadienį
Biblijos studijų grupelė, skirta visiems, kurie nori pažinti šv. Raštą, į jį gilintis. Tai laikas, kuriuo metu nagrinėsime tekstus, stengdamiesi įsigilinti ir suprasti ką šv. Raštas mums sako, ką moko ir kaip jį galima interpretuoti. Pirmasis susitikimas vyks rugsėjo 25 d. 9.30 val. Registracija: https://forms.gle/xMuhQxuNZkTGWZXFA

Pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui jaunimui (15–18 m.). Sutvirtinimas atbaigia Krikšto malonę; tai sakramentas, kuriuo suteikiama Šventoji Dvasia, kad būtume dar giliau įskiepyti dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienyti su Kristumi, tobuliau sujungti su Bažnyčia, aktyviau įtraukti į jos misiją ir Jos padedami krikščionių tikėjimą liudytume žodžius lydinčiais darbais. (KBK 1316), Pirmasis susitikimas vyks spalio 2 d. 18.00 val. Daugiau informacijos ir registracija: https://forms.gle/tY2dwgP5XuaeRtnT8

Sekmadienį
Santuokos kursas susituokusioms poroms, Tai 7 susitikimai santuokoje gyvenančioms poroms, norinčioms kurti sveikus, ilgalaikius santykius bei atnaujinti ir sustiprinti savo Santuoką. Pirmas susitikimas vyks spalio 4 d. po 18.00 val. šv. Mišių. Registracija: https://forms.gle/ f79BYDeZfow563iH9

DIEVO GAILESTINGUMO VAINIKĖLIO ŠVENTĖ VILNIUJE
09-122020

Plakatas 1

1935 m. rugsėjo 13–14 d. Vilniuje Jėzus šv. Faustinai padiktavo Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą.

Išgirdau sieloje šiuos žodžius: Nepaliaudama kalbėk tą vainikėlį, kurio tave išmokiau. <...> nors būtų labiausiai užkietėjęs nusidėjėlis, jei tik kartą sukalbės šį vainikėlį, patirs malonę iš begalinio mano gailestingumo. Trokštu, kad visas pasaulis pažintų mano gailestingumą. (DIENORAŠTIS , 687)

 

DIEVO GAILESTINGUMO VAINIKĖLIO ŠVENTĖ VILNIUJE

 

Rugsėjo 4 d., Dievo Gailestingumo šventovė

❧ 15.00 Dievo Gailestingumo devyndienio pradžia

 

Rugsėjo 12 d., Šv. Faustinos namelis

Šiame buvusiame Dievo Gailestingumo Motinos vienuolyno name gyveno šv. Faustina, čia padiktuota Dievo Gailestingumo vainikėlio malda.

❧ 10.00–14.00 Kas valandą – ekskursijos ir susitikimai

Pavieniams lankytojams registracija nėra būtina, registracija grupėms tel. nr. 8 674 57 966

❧ 15.00 Gailestingumo vainikėlio malda

❧ 14.00–19.00 Galimybė susitikti su kunigu dvasiniam pokalbiui ar išpažinčiai

Kun. Jurgis Vitkovskis, kun. Gabrielius Satkauskas, kun. Petras Pich, br. Dismas CSJ

❧ 19.00 Vakaro renginys „Perkeičiantis Gailestingumas“

 

Rugsėjo 12 d., Senamiestis–Antakalnis

❧ 14.00–18.00 Piligrimystė Gailestingumo keliu Vilniuje.

Pradedant Senamiestyje ir baigiant Antakalnyje aplankomos vietos, susijusios su šv. Faustinos ir jos dvasinio vadovo pal. M. Sopočkos gyvenimu bei Dievo Gailestingumo žinios perdavimu. Registracija į piligrimystę el. paštu piligrimai@vilnensis.lt arba tel. nr. 8 687 12 937

 

Rugsėjo 13 d., Dievo Gailestingumo šventovė

❧ 12.00 šv. Mišios (lietuvių k.) ❧ 16.00 šv. Mišios (lenkų k.)

 

Rugsėjo 13 d., Šv. Faustinos namelis

Gailestingumo vainikėlio malda ir jos transliacija:

❧ 14.00 italų kalba ❧ 15.00 lietuvių kalba ❧ 16.00 lenkų kalba ❧ 17.00 anglų kalba

 

❧ Dievo Gailestingumo šventovė Senamiestyje, Dominikonų g. 12 ❧ Šv. Faustinos namelis Antakalnyje, V. Grybo g. 29a

           

 

7–osios nuolatinės adoracijos minėjimo akimirkos
09-012020

IMG 5253

Rugpjūčio 31 – rugsėjo 1 d. dėkojome Dievui už 7-uosius nuolatinės adoracijos metus. Vakarą pradėjome rožinio malda su giesmėmis (giedojo šlovinimo grupė „Dėl Tavęs“, vėliau iškilmingose šv. Mišiose dėkojome, kad turime nuolatinės adoracijos malonę Dievo Gailestingumo šventovėje. Po šv. Mišių meldėmės ir buvome su Viešpačiu Švč. Sakramente šlovinimo vakare, kurį giesme palydėjo Dominikonų jaunimo grupė. Vakarą užbaigėme su didele malone kiekvienam žmogui – asmeniniu palaiminimu Švč. Sakramentu.

Rugsėjo 1 d. pradėdami naujus mokslo metus, meldėmės už akademinę bendruomęnę ir kartu prašėme, kad nuolatinės adoracijos malonė ir toliau būtų kiekvieno žmogaus širdyje bei vieta, kur kiekvienas yra laukiamas pabūti su Viešpačiu, Jam dėkoti, atsiprašyti ar prašyti.

Nuotraukos (spausti čia)

© Nuotr. A. Karpytės

7–ieji nuolatinės adoracijos metai Dievo Gailestingumo šventovėje
08-312020

Adoracijos 7 metai mazas

2020 m. rugpjūčio 31 – rugsėjo 1 d., kviečiame dalyvauti ir kartu dėkoti Dievui už 7–uosius nuolatinės Švč. Sakramento adoracijos metus Dievo Gailestingumo šventovėje.

Rugpjūčio 31 d.
19.00 val. Rožinio malda kartu su giesmėmis (gieda grupė „Dėl Tavęs“)
20.00 Iškilmingos padėkos šv. Mišios
21.00 Šlovinimo ir maldos vakaras (gieda Dominikonų jaunimo grupė)
23.00 Asmeninis palaiminimas Švč. Sakramentu

Rugsėjo 1 d.
10.00 val. šv. Mišios (meldžiamės už Vilniaus akademinę bendruomenę)
11.30 Rožinio malda
12.00 Iškilmingos šv. Mišios, minint 7–ąsias nuolatinės adoracijos metines
15.00 Dievo Gailestingumo valanda
16.00 Iškilmingos šv. Mišios, minint 7–ąsias nuolatinės adoracijos metines (lenkų k.)

Kviečiame dalyvauti!

Kvietimas dėkoti už pirmuosius Santuokos metus
08-302020

sant3

2020 m. rugpjūčio 30 d. 18.00 val. kviečiame dėkoti už pirmuosius Santuokos metus.

Ypatingai kviečiame šeimas, kurios 2019 m. priėmė Santuokos sakramentą. Dėkoti Dievui už pirmuosius metus ir prašyti, kad Viešpats ir toliau laimintų, globotų, stiprintų ir gausintų Jūsų santuoką.

Kviečiame ir tas šeimas, kurios šiais metais švenčia ilgesnę nei 1-erių metų sukaktį ir kurie trokšta prašyti Viešpaties reikalingų malonų jų santuokos kelyje.

Kviečiame priimti Dievo ir Bažnyčios palaiminimą tolimesnėje Santuokos kelionėje.

Kviečiame kartu melstis!
08-012020

nuo rugpj maldos
Nuo rugpjūčio mėnesio kviečiame kartu po šv. Mišių melstis!
 
Pirmadienį – šv. Dvasios litaniją,
Antradienį – šv. Antano litaniją,
Trečiadienį – šv. Juozapo litaniją,
Ketvirtadienį – šv. Faustinos litaniją,
Penktadienį – Švč. Jėzaus Širdies litaniją,
Šeštadienį – Švč. Mergelės Marijos litaniją.
 
Šv. Mišios (I–VI):
10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba
16.00 – lenkų kalba
 
Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: http://www.gailestingumas.lt/misiu-uzsakymas/

Dėl naujų kreipinių Švč. Mergelės Marijos litanijoje
07-162020

default news

Savo 2020 m. birželio 20 d. laišku, adresuotu pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkams, Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacijos prefektas kard. R. Sarah pranešė, kad Šventasis Tėvas Pranciškus, maloningai patenkindamas prašymus, nusprendė į Švč. Mergelės Marijos litaniją įtraukti tris naujus kreipinius – Mater misericordiae, Mater spei ir Solacium migrantium. Minėtame laiške nurodyta, kuriose šios litanijos vietose naujieji kreipiniai turi būti įterpti.

2015 m. rugpjūčio 4 d. Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacija savo dekretu Prot. 376/15 jau buvo patenkinusi Lietuvos ganytojų prašymą leisti mūsų šalyje įterpti į Švč. Mergelės Marijos litaniją Mater misericordiae lietuviškąjį vertimą Motina gailestingumo. Anuomet leista šį kreipinį naudoti po kreipinio Motina Dievo malonės ir penkerius metus galiojo būtent ši tvarka. Dabar ši tvarka keičiasi.

2020 m. liepos 1 d. Lietuvos vyskupų konferencija patvirtino tokius LVK Liturgijos komisijos pasiūlytus kitų dviejų kreipinių vertimus: Mater spei – Motina vilties, Solacium migrantium – Keliaujančiųjų priebėga. Vykdant Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacijos nurodymą, trys naujieji kreipiniai yra įterpiami šiose litanijos vietose:

1) Motina gailestingumo – po kreipinio Motina Bažnyčios:
Motina Bažnyčios,
Motina gailestingumo,
Motina Dievo malonės

2) Motina vilties – po kreipinio Motina Dievo malonės:
Motina Dievo malonės,
Motina vilties,
Motina tyriausioji

3) Keliaujančiųjų priebėga – po kreipinio Nusidėjėlių gynėja:
Nusidėjėlių gynėja,
Keliaujančiųjų priebėga,
Nuliūdusiųjų paguoda.

Šie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos – 2020 m. liepos 16 d.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

1.2 proc. GPM Dievo Gailestingumo šventovei
07-122020

1 2 proc DGS

Gera žinia ties, kurie nespėjo užpildyti 1,2 proc. GPM!

Užpildymo terminas pratęstas iki RUGPJŪČIO 20 D.

Kviečiame šiais metais skirti 1,2 proc. GPM Dievo Gailestingumo šventovei.

Kaip tai galite padaryti:

1) Elektroniu būdu, prisijungus prie EDS: https://bit.ly/3avrSo3. Toliau pasirinkti deklaravimas -> pildyti formą. Paieškoje susirasti FRO512 formą (4 versiją), visa kita pildoma kaip popieriniame variante. Pabaigoje spaudžiame, pateikti deklaraciją.

2) Užpildyti popierinį variantą (FR0512 versija 04), kurį galite rasti šventovėje;

3) Iš vmi.lt puslapio parsisiųsti tą pačią formą (FR0512 versija 04) ir užpildyti reikiamas eilutes:

(Pildoma didžiosiomis raidėmis, nepažeidžiant linijų)

1. Asmens kodas
2. Telefono numeris
3V. Vardas
4P. Pavardė
5. Mokestinis laikotarpis - 2019
6S - X
8. Įrašyti 0

Toliau įrašykite:

E1 - 2
E2 - 300039974
E3 - nieko nereikia rašyti
E4 - 1,20
E5 - 2020 (2021, 2022 arba 2023, jei prašymas skiriamas ne vieneriems metams)

Formoje nepamirškite apačioje pasirašyti ir parašyti savo vardą, pavardę.

Prašymus iki rugpjūčio 20 d. galite:

1) Atnešti į šventovės zakristiją;
2) Tiesiogiai nusiųsti VMI – Neravų g. 8, Druskininkai LT-66257

Platesnė informacija kaip pildyti: https://bit.ly/3eF3zXT

Valstybės diena
07-062020

liepos 6

Šį pirmadienį, liepos 6 d. švęsime Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną. Kviečiame drauge dėkoti Dievui ir melstis už Tėvynę Lietuvą.

Šv. Mišios:
10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba
16.00 – lenkų kalba

Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: http://gailestingumas.lt/misiu-uzsakymas/

Gailestingumo naujienlaiškio prenumerata
06-272020

Logo1+

Jau greitu metu Dievo Gailestingumo šventovės naujienos pasieks kiekvieną iš jūsų asmeniškai, jeigu tik to norėsite. 

Kviečiame užsiprenumeruoti Gailestingumo naujienlaiškį ir pirmi sužinoti visas aktualiausias naujienas!

Užsiprenumeruoti galite čia: https://forms.gle/ZwT2f4RuJFRydW87A

Šv. Jono Krikštytojo gimimas
06-242020

Jonas Kriktytojas

Rytoj, birželio 24 d. švęsime Šv. Jono Krikštytojo gimimą.

Kviečiame kartu švęsti, dėkoti Dievui ir prašyti Šv. Jono Krikštytojo užtarimo.

Šv. Jono Krikštytojas, dar būdamas Šventosios Dvasios pripildytos motinos įsčiose, džiūgavo dėl žmonijos išganymo atėjimo, pats jo gimimas pranašavo Viešpatį Kristų. Tokia malonė spindėjo jame, kad pats Viešpats apie jį sakė, jog tarp gimusių iš moterų nėra didesnio už Joną Krikštytoją.

Šv. Mišios sekmadienio tvarka:
10.00, 12.00, 18.00, 20.00 – lietuvių kalba
16.00 – lenkų kalba

Šios dienos skaitiniai: https://lk.katalikai.lt/_dls/ss/ss_0624.html

Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: http://gailestingumas.lt/misiu-uzsakymas/

Švč. Jėzaus Širdies iškilmė
06-192020

jezaus sirdis

Šį penktadienį (birželio 19 d.) švęsime Švč. Jėzaus Širdies iškilmę ir minėsime pasaulinę maldos už kunigų šventėjimą dieną.

Švč. Sakramento adoracijos metu giedama ar skaitoma Švč. Jėzaus širdies litanija su malda „Gerasis Jėzau“ ir suteikiami visuotiniai atlaidai tam, kuris per Švč. Jėzaus Širdies šventę viešai meldžiasi maldą „Gerasis Jėzau“.

Maldas galima rasti čia: https://katalikai.lt/ index.php?id=177

Šią dieną nėra privaloma abstinencija (susilaikymo nuo mėsiškų valgių penktadieniais)

Šv. Mišios:
10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba
16.00 – lenkų kalba

Po 20.00 val. šv. Mišių vyks šlovinimas su Radvile, Martynu ir Robertu iki 23.00 val. (išpažinčių klausoma iki 22.00 val.)

Šv. Mišių intenciją galite užrašyti čia: http://gailestingumas.lt/ misiu-uzsakymas/

1,2 proc. GPM Dievo Gailestingumo šventovei
06-162020

1 2 proc DGS

Kviečiame šiais metais skirti 1,2 proc. GPM Dievo Gailestingumo šventovei. Užpildyti reikėtų iki liepos 1 d.

Kaip tai galite padaryti:

1) Elektroniu būdu, prisijungus prie EDS: https://bit.ly/3avrSo3. Toliau pasirinkti deklaravimas -> pildyti formą. Paieškoje susirasti FRO512 formą (4 versiją), visa kita pildoma kaip popieriniame variante. Pabaigoje spaudžiame, pateikti deklaraciją.

2) Užpildyti popierinį variantą (FR0512 versija 04), kurį galite rasti šventovėje;
3) Iš vmi.lt puslapio parsisiųsti tą pačią formą (FR0512 versija 04) ir užpildyti reikiamas eilutes:

(Pildoma didžiosiomis raidėmis, nepažeidžiant linijų)

1. Asmens kodas
2. Telefono numeris
3V. Vardas
4P. Pavardė
5. Mokestinis laikotarpis - 2019
6S - X
8. Įrašyti 0

Toliau įrašykite:

E1 - 2
E2 - 300039974
E3 - nieko nereikia rašyti
E4 - 1,20
E5 - 2020 (2021, 2022 arba 2023, jei prašymas skiriamas ne vieneriems metams)

Formoje nepamirškite apačioje pasirašyti ir parašyti savo vardą, pavardę.

Prašymus iki liepos 1 d. galite:

1) Atnešti į šventovės zakristiją;
2) Tiesiogiai nusiųsti VMI – Neravų g. 8, Druskininkai LT-66257

Platesnė informacija kaip pildyti: https://bit.ly/3eF3zXT

Kun. Valdemaro Širvinskio primicijos
06-142020

valdemaras3 mazas

Šį sekmadienį, birželio 14 d. kviečiame į kun. Valdemaro Širvinskio primicijas Dievo Gailestingumo šventovėje.

Dažnai mūsų šventovėje kun. Valdemaras melsdavosi su mumis ir tapęs kunigu nori šiuo džiaugsmu dalintis kartu su mumis visais.

Kviečiame visus dalyvauti ir palydėti šį jauną, nuostabų kunigą maldoje, kad jo pašaukimas ir pasirinktas kelias neštų daug vaisių bei būtų pripildytas Dievo Dvasios.

Tegul Viešpats stiprina, laimina, saugo ir niekada neapleidžia. 

Primicijų šv. Mišios:
12.00 – lietuvių kalba
16.00 – lenkų kalba

Iniciatyva valandai Švč. Sakramento adoracijos
06-132020

adoracijos valanda 4

Kviečiame jungtis į iniciatyvą pasaulinei Švč. Sakramento adoracijos valandai. Esztergom-Budapest (Vengrija, kur kitais metais vyks Tarptautinis Eucharistinis kongresas) arkivyskupas kard. Péter Erdő kviečia visus š. m. birželio 13 d., šeštadienį prieš Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę, valandą laiko adoruoti Švč. Sakramentą meldžiantis vieni už kitus.

Dievo Gailestingumo šventovė šiai iniciatyvai yra užregistruota birželio 13 d. 17 val.: https://corpusdomini.iec2020.hu/#/esemeny/258

Dalyvaukime šioje visuotinėje iniciatyvoje, melsdamiesi prieš Švč. Sakramentą, kad Kristaus meilė gimtų kiekvieno žmogaus širdyje.

Malda už mylimus tėčius
06-072020

tevo diena

Šį sekmadienį (birželio 7 d.) kviečiame melstis už tėčius.

Dėkokime Dievui už jų meilę, pasiaukojimą, stiprybę, atsidavimą ir kasdieninį savo pašaukimo išpildymą. Melskimės, kad Dievas suteiktų reikalingų malonių, sveikatos, kantrybės ir lydėtų tolimesniame gyvenime.

Kviečiame melstis ne tik už savo tėtį, kuris augino, bet kartu ir už Krikšto, Sutvirtinimo tėčius, už dvasios tėvelius. Kiekvienas tėvelis yra malonė ir dovana.

Pirmadienį, birželio 8 d. 20.00 val. šv. Mišiose melsimės už mirusius tėčius, dėkodami Dievui už juos ir melsdamiesi, kad jie patirtų Viešpaties Gailestingumą ir artumą. Šiose vakaro šv. Mišiose melsimės gedulinę vakarinę. Kviečiame atsisiųsti gedulinės vakarinės tekstą ir kartu melstis: https://bit.ly/2yirCvm

Intenciją šv. Mišioms galite užrašyti šventovės zakristijoje arba internetu: https://bit.ly/2YsxP2K

Šv. Mišios:
10.00, 12.30, 18.00, 20.00 – lietuvių kalba
16.00 – lenkų kalba

12.30 Šv. Mišias transliuos LRT Plius televizija

Br. kun. Marijos Elijo Černiausko primicijos
06-072020

primicijos

Šį sekmadienį (06.07) 18 val. kviečiame į br. kun. Marijos Elijo Černiausko primicijas. Melskimės kartu dėkodami Dievui už šio kunigo pašaukimą ir prašydami, kad Dievas nepaliautų globojęs ir laiminęs pasirinktame kelyje. 

Brolis kun. Marija Elijas Černiauskas pašvęstąjį Viešpačiui gyvenimą pradėjo davęs įžadus Kristaus Kapo bažnyčioje Jeruzalėje po atgailos piligrimystės pėsčiomis iš Kryžių kalno Lietuvoje į Šventąją Žemę 2006 metais. Studijavo Kauno St. Šalkauskio kolegijoje, kurią baigus jam buvo įteiktas katalikų religijos pedagogo aukštojo mokslo diplomas. Vėliau tuometinis J.E. Kaišiadorių vyskupas Juozo Matulaitis, pritarus Apaštališkajam Nuncijui J.E. arkivyskupui J. E. Luigi Bonazzi, išsiuntė brolį Marija Eliją ruoštis kunigystės pašaukimui Popiežiškojoje Šv. Bedos kolegijoje Romoje. Baigęs šią kolegiją jis gavo Londono St. Mary Universiteto teologijos bakalauro diplomą ir Liverpulio arkivyskupo Malcolm Patrick McMahon OP buvo įšventintas į diakonus Šv. Pauliaus bazilikoje Romoje. Vėliau brolis Marija Elijas gilino teologines žinias Popiežiškajame Angelicum Universitete Romoje, kur jam buvo suteiktas dvasingumo teologijos Licenciato laipsnis. Baigęs šias studijas ir gavęs leidimą iš Vatikano Tikėjimo doktrinos kongregacijos pradėjo ruoštis kunigystės šventimams pagal Ekstraordinarinę lotyniškąja Romos rito formą. Kunigystės šventimams ruoštis padėjo ir Šv. Petro kunigų brolija Romoje. Kunigystės šventimai buvo suteikti šiai kunigų brolijai priklausančioje Santissima Trinita dei Pelligrini bažnyčioje Romoje Švenčiausiosios Trejybės iškilmių išvakarėse 2019 birželio 15 d. Kunigystė šventimus suteikė Jo Eminencija kardinolas Raymond Leo Burke, Maltos Ordino Cardinalis Patronus. Pirmąsias Padėkos Šv. Mišias brolis kun. Marija Elijas aukojo Santa Maria Maggiore bazilikoje Romoje.

Šiuo metu brolis kunigas Marija Elijas tęsia teologijos doktorantūros studijas Popiežiškajame Angelicum Universitete. Jo doktorantūros tezių tema yra „Šventojo Siluano išmintis: per dvasinę kovą į naują gyvenimą Kristuje.“ Brolis kunigas Marija Elijas yra davęs atsiskyrėlio – misionieriaus amžinuosius įžadus J.E. vyskupui Eugenijui Bartuliui ir yra inkardinuotas į Šiaulių dioceziją. Jo dvasiniame pašaukime išskirtinę vietą užima pamaldumas Dievo Gailestingumo slėpiniui, o Gailestingasis Jėzus yra nuolatinis jo dvasinės kelionės globėjas ir įkvėpėjas.

Šventosios Dvasios devyndienis Dievo Gailestingumo šventovėje
05-222020

Sv Dvasios devyndieniui ktv 2 ret

Jau penktadienį (05.22) pradedame maldų Šventajai Dvasiai devyndienį. Šventosios Dvasios garbei skirtoji novena yra pati seniausia. Ji kyla iš paties prisikėlusio Jėzaus Kristaus prieš įžengiant į dangų Apaštalams duoto paliepimo pasilikti Jeruzalėje ir laukti Šventosios Dvasios atėjimo pirmųjų Sekminių dieną.

Iki šiol tik ši viena novena yra Bažnyčios oficialiai įsakyta liturgijoje, kasmet minint pirmąsias Sekmines. Noveną galite rasti čia: https://bit.ly/3dVHsLM

Kaip melstis:

1) Yra kalbama arba giedama Sekminių sekvencija „Dvasia. Viešpaties, ateik“ – kiekvieną dieną galima ją melstis visą arba dalimis (taip, kaip nurodyta prie kiekvienos dienos).
2. Dienos malda
3. Po kiekvienos dienos maldos yra meldžiamasi vieną kartą „Tėve Mūsų“ ir „Sveika, Marija“, ir 7 kartus „Garbė Dievui“
4. Šventosios Dvasios litanija
5. Pasiaukojimas Šventajai Dvasiai
6. Malda septynioms Šventosios Dvasios dovanoms išmelsti
7. Kreipinys į Šventąją Dvasią

Devyndienis bus meldžiamasis gegužės 22–30 d. po kiekvienų šv. Mišių

Šv. Mišios:
I–VI 10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba
VII 10.00, 12.30, 18.00, 20.00 – lietuvių kalba
I-VII 16.00 – lenkų kalba

Malda už mylimą mamą
05-022020

mama 3

Malda už mylimą mamą

Šį sekmadienį kviečiame melstis už gyvas ir mirusias mamas. Dėkokime Dievui už jų meilę, pasiaukojimą, atsidavimą ir kasdieninį savo pašaukimo išpildymą. Melskimės, kad Dievas suteiktų reikalingų malonių, sveikatos, kantrybės, stiprybės ir lydėtų tolimesniame gyvenime.
Kviečiame melstis ne tik už savo mamą, kuri išnešiojo ir pagimdė, bet kartu ir už Krikšto, Sutvirtinimo mamas, už dvasios mamas. Kiekviena mama yra be galo svarbi ir Viešpaties dovanota.
 

18.00 val. šv. Mišiose melsimės už mirusias mamas, dėkodami Dievui už jas ir melsdamiesi, kad jos patirtų Viešpaties Gailestingumą ir artumą. Šiose vakaro šv. Mišiose kartu melsimės gedulinę vakarinę. Kviečiame atsisiųsti gedulinės vakarinės tekstą ir kartu melstis: https://bit.ly/2yirCvm 

Šv. Mišios:
10.00, 12.00, 18.00, 20.00 – lietuvių kalba
16.00 – lenkų kalba
Šv. Mišių ir Švč. Sakramento adoracijos transliacija: http://gailestingumas.lt/media/tiesiogine-transliacija/ arba mūsų YouTube kanale.

Intencijas šv Mišiom galite užrašyti čia: Intencijos šv. Mišioms internetu

Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui
04-242020

eCatholicSP 1395

Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo balandžio 27 dienos taikyti šias normas:

1. Rimtas pavojus savo ar kitų sveikatai yra pakankama priežastis, atleidžianti nuo dalyvavimo šv. Mišiose sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis. Ypač raginame tikinčiuosius, priklausančius rizikos grupei ar turinčius ligos simptomų, nesilankyti bažnyčiose, taip saugant save ir kitus. Šiuo atveju šv. Mišias galima išklausyti naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis.

2. Leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių (10 kvadratinių metrų vienam žmogui). Jei žmonės netelpa bažnyčioje, lauke esantys tikintieji laikosi 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Komunija dalijama pirmiausia bažnyčios viduje, po to lauke esantiems tikintiesiems, prieš tai juos perspėjus, kad neitų vidun. Iki atskiro nutarimo pirmadieniais – šeštadieniais leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems.

3. Bažnyčiose turi būti užtikrintos higienos normos: prie įėjimo padėti dezinfekantai, apeigų metu visi, išskyrus celebruojantį kunigą, burną ir nosį turi būti pridengę kauke ar kitu apdangalu. Šiuo metu šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

4. Aukojamos negiedotinės šv. Mišios be pridėtinių pamaldų.

5. Laidotuvių apeigos atliekamos tik kapinėse. Gali dalyvauti artimiausi šeimos nariai, neskaitant kunigo ir laidojimo paslaugų personalo. Karstas su mirusiojo palaikais į bažnyčią nenešamas. Laidotuvių šv. Mišios gali būti aukojamos laidotuvių dieną arba kitu laiku pagal susitarimą su artimaisiais.

6. Vykdydami sielovadą kunigai ir tikintieji visur bendrauja burną ir nosį prisidengę kauke, imasi kitų saugumo priemonių.

7. Kunigams emeritams nepatariama aukoti šv. Mišių dalyvaujant tikintiesiems.

8. Kunigas, pajutęs peršalimo simptomus, privalo saviizoliuotis bei apie tai pranešti dekanui.

9. Pandemijos metu ypač raginame tikinčiuosius ir kunigus asmeniškai melstis, kad greičiau būtų pažabotas šis virusas, bei prašyti sveikatos ligoniams ir stiprybės tiems, kurie jais rūpinasi. Toliau tęsiame kasdienį maldos tiltą 20 val. Ypač šiuo metu malda – ne tik pareiga, bet ir mūsų svarbus

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Pranešimą galite rasti čia

Dievo Gailestingumo savaitė
04-122020

Dievo gailestingumas plakatas WEB

Dievo Gailestingumo savaitė

Tai didžiulė Dievo dovana kiekvienais metais. Ir šiais metais, kai visas pasaulis išgyvena didelius išbandymus, esame labai reikalingi Dievo Gailestingumo, kuris padėtų nenuleisti rankų, išsaugotų viltį, įkvėptų jėgų ir išminties.

Šiais metais turėsime ypatingą progą – jubiliejinį Gailestingumo sekmadienį. Tai ženklas mums visiems, kad Dievas nepaliauja būti ištikimas bei mylintis žmones, ypač ištikus sunkumams ir negandoms. Jis niekada nepaliauja buvęs kartu su mumis.

Šv. Velykų dieną, balandžio 12 d. 12 val. šv. Mišiose jūsų prašymai ir maldavimai gyviesiems ir mirusiems bus padėti prie Dievo Gailestingumo paveikslo ir visos Gailestingumo savaitės šv. Mišios bus aukojamos šiomis intencijomis. Jei dar nesate atnešę savo intencijos, tai nuo dabar jau galite padaryti ir internetu (spauskite čia).

Čia galite surasti ir Dievo Gailestingumo savaitės programą, kurią pakoregavo susidariusi situacija Lietuvoje. (Spauskite čia norėdami atsisiųsti programą lietuviškai) (Programa lenkiškai)

Junkimės į bendrą maldą tiesioginių transliacijų pagalba. Kaip ir iki šiol nuolatinę transliaciją surasite mūsų Youtube kanale (spauskite čia).

Likime vieningi maldoje, esame reikalingi vieni kitų kaip niekada anksčiau.

Dėkoju jums už jūsų maldas, savanorystes ir aukas, kurių dėka Šventovė gali būti atidaryta visą parą ir šiuo sudėtingu metu. Dėkui, kad esame kartu.

Maldoje už jus,

kun. Povilas Narijauskas

Dievo Gailestingumo šventovės rektorius

LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS
04-102020

kate macate xmddEHyCisc unsplash

LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS

 

Prisikėlusio Jėzaus dovana

 

2020 m. balandžio 9 d.

 

Brangūs broliai ir seserys,

 

Su šv. Velykomis! Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra džiugiausia žinia, kokią žmonija yra girdėjusi! Sveikiname Jus šią didžią mūsų tikėjimo šventės dieną! Ji mums skelbia: Dievas aplankė žemę kaip Jėzaus Kristaus asmuo, Jis žmones mokė, guodė ir gydė, tačiau buvo neteisingai apkaltintas ir nužudytas, bet trečią dieną prisikėlė iš numirusių. Jėzaus prisikėlimas parodė, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas – mes esame sukurti amžinybei! Ir iki Kristaus prisikėlimo žmoniją lydėjo tikėjimas, kad gyvenimas po mirties egzistuoja. Tačiau tik po šio didingo Velykų įvykio visi mes turime galingą pagrindą vilčiai, kad išsipildys Jėzaus pasakyti žodžiai: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas“ (Jn 11, 25). Kokia svarbi yra mūsų tikėjimo reikšmė: nuo jo priklauso mūsų amžinas likimas! Tad dabar, pasak šv. apaštalo Pauliaus, „mes esame išgelbėti viltimi“ (Rom 8, 24). Mūsų Mokytojas ir Viešpats žada mums dangų, jei priimsime Jo meilę ir draugystę.

 

Šiais metais Velykas švenčiame neįprastai. Vienijamės su Jėzumi, kuris taip pat buvo priverstas dėl grėsmės gyvybei keliauti į šventes Jeruzalėje „ne viešai, o tarsi slapčiomis“ (Jn 7, 10). Ir mus karantino sąlygos verčia svarbiausią mūsų tikėjimo šventę išgyventi „tarsi slapčiomis.“ Negalime viešai ateiti į Bažnyčią ir susirinkę draugėn švęsti Velykų. Pandemija, apėmusi visą pasaulį, primena mums, kad mūsų fizinė egzistencija trapi, tačiau dužlus yra ir mūsų žmogiškas saugumas. Šiomis dienomis patiriame daug netikrumo, kuris slegia mūsų širdis. Tačiau visa tai neturi „pavogti“ mūsų džiaugsmo ir ramybės, tų brangių mūsų Prisikėlusio Viešpaties dovanų. Juk Kristus ne kartą savo mokinius guodė ir drąsino pasitikėti Juo, kuris yra istorijos ir pasaulio Viešpats. 

 

„Jūs nebijokite!“ (Mt 28, 5), – taria Viešpaties angelas susigraudinusioms moterims, kurios atbėgo tą rytą prie Jėzaus kapo. Prisikėlęs Kristus ne kartą pasirodė išsigandusiems mokiniams tardamas: „Ramybė Jums!“ (Jn 20, 19). O tada juos ragino: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ (Mk 16, 15). Visus šiuos žodžius šiandien Viešpats taria ir mums. Krikščionio pašaukimas nešti į pasaulį ramybę ir Prisikėlusio Jėzaus paguodą. 

 

Mes, krikščionys, žinome, kad per Kryžių ateina Prisikėlimas. Tai Velykų slėpinys. Krikščioniškas tikėjimas parodo, jog kančia gali būti išganinga, nes net ir joje atsiskleidžia Dievo malonė. Juk neretai išgyvendamas trapumą žmogus atranda Dievą. Ir iš šio pasaulinės pandemijos išbandymo gali rastis be galo daug būdų, kaip Dievas prakalbins žmones. Tikime, kad į gera keisis mūsų pasaulis.

 

„Jis pamatė ir įtikėjo“, – taip Evangelija apibūdina mokinį, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo (Jn 20, 8). Ir mes nesiliaukime ieškoti Kristaus prisikėlimo ženklų mūsų gyvenime. Bėkime pas savo Mokytoją Kristų, net jei žmogiškai žiūrint atrodytų, kad nėra jokio pagrindo vilčiai. Vienykimės maldoje šiomis ypatingomis dienomis! Tegul šio laiko aplinkybės nesustabdo mūsų meilės ir džiaugsmo! Melskimės už ligos paliestuosius ir kenčiančius netektį artimuosius. Ypač prisiminkime maldoje ir remkime mūsų medikus ir medicinos darbuotojus, civilinės valdžios atstovus, mūsų krašto policijos, kariuomenės pareigūnus bei visus, kurie aukojasi padėdami kitiems. Te šis ypatingas laikas kviečia mus permąstyti savo gyvenimo prasmę! Tebūna to vaisius naujai atrasta Velykų žinia: Kristaus žengimas per kančią ir mirtį į Prisikėlimą. Teguodžia mus Viešpats, kad ir po sunkiausių išbandymų mūsų laukia Velykos! 

 

Aleliuja, Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė!

 

Lietuvos vyskupai

Tiesioginė šv. Mišių transliacija iš Dievo Gailestingumo šventovės
03-162020

del Misiu LT intern

Nuo rytojaus kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir Švč. Sakramento adoracijoje tiesioginės transliacijos pagalbawww.gailestingumas.lt

Tiesioginė Švč. Sakramento adoracijos transliacija visą parą.

Šv. Mišios transliuojamos įprastu laiku:
I-VII 10.00, 12.00, 20.00 – lietuvių kalba
I-VII 16.00 – lenkų kalba

Šv. Mišios ir toliau yra aukojamos aukotojų intencijomis. Intencijas šv. Mišioms už save ar savo artimuosius galite siųsti e-paštu intencijos@gailestingumas.lt nurodydami ar norite maldos už gyvą ar mirusį asmenį, bei pageidaujamą dieną ir valandą. 

Auką šv. Mišioms ar auką skirtą padedant išlaikyti šventovę atvirą visą parą galite pervesti internetinės bankininkystės būdu. Dėkojame už jūsų pagalbą išlaikant Šventovę atvirą visą parą, ji šiuo metu yra labai svarbi. Likime maldos vienybėje.

Šventovės duomenys (yra galimybė sudaryti paramos sutartį):

 • Dievo gailestingumo šventovė
 • Į.k. 300039974
 • AB DnB NORD bankas
 • B.k. 40100
 • A.s. LT374010042400500329 (aukoms eurais, JAV doleriais ir PL zlotais)

Lietuvos vyskupai: paskelbus karantiną, nebevyks jokios viešos pamaldos
03-152020

kryzius

Lietuvos vyskupai: paskelbus karantiną, nebevyks jokios viešos pamaldos

Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje nutarė, kad nuo kovo 16 d. 0 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos. Vyskupai dar kartą ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas šv. Mišias per TV, internetą, klausytis radijo transliacijų. Apsaugokime save ir kitus, ypač pagyvenusio amžiaus žmones! Stebėdami kunigo aukojamas šv. Mišias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje.

Bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams.  Laidotuvės, krikštai ar kiti sakramentai bus teikiami dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams.

Drauge raginame dar daugiau atsidėti privačiai maldai namuose: skaityti Šventąjį Raštą, prisimindami Jėzaus Kančią mintimis eiti Kryžiaus kelią, daugiau laiko skirti bendrai maldai šeimoje. Internetinės komunikacijos būdu šeimos ir pavieniai asmenys gali jungtis į maldos grupes ar švęsti Dievo Žodžio pamaldas. Išnaudokime šį laiką, kuomet negalime būti kartu fiziškai, maldai už sergančius ir kenčiančius – tai padės mums labiau vienytis su Jėzumi Gavėnios kelyje.

Viešpats ir šiuo išbandymų metu dovanoja mums ne vieną galimybę Jį atrasti iš naujo. Telydi kiekvieną iš mūsų tikėjimo kupina viltis! Teužtaria mus švč. Mergelė Marija – Ligonių Globėja ir Krikščionių Pagalba!

                                                                           Lietuvos vyskupai

Laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijų veikloje norint apsisaugoti nuo koronaviruso
03-132020

Misios

Laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijų veikloje norint apsisaugoti nuo koronaviruso

2020 m. kovo 13 d.

Mieli broliai ir seserys,

 

Į Europą atkeliavo ir plinta koronavirusas, sukeliantis COVID-19 ligą. Šios ligos atvejai užfiksuoti ir Lietuvoje. Kviečiu šio iššūkio akivaizdoje nuoširdžiai melstis vieni už kitus: už Lietuvoje ir visame pasaulyje sergančius, juos gydančius ir slaugančius bei valstybėse sprendimus priimančius žmones.

Ne vienas Jūsų pastarosiomis dienomis teiravotės, kokių priemonių bažnyčiose, parapijų namuose ir kituose sielovados centruose imtis, kad apsisaugotume patys ir apsaugotume kitus nuo koronaviruso infekcijos.

Pirma, jau tikriausiai atkreipėte dėmesį, kad bažnyčiose yra iškabinta Sveikatos apsaugos ministerijos paruošta vaizdinė medžiaga, kurioje nurodomos septynios priemonės, itin sumažinančios apsikrėtimo koronavirusu pavojų: dažnas rankų plovimas su muilu ar dezinfekciniu skysčiu, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas, artimo sąlyčio su kitais žmonėmis vengimas ir kt. Jei dar nesate susipažinę su šia vaizdine medžiaga, kviečiame nedelsiant tai padaryti!

Antra, laikinai – kol išliks užsikrėtimo pavojus ir atsižvelgiant į labiausiai viruso paveiktų pasaulio vyskupijų patirtį – bažnyčiose indai prie įėjimų, skirti švęstam vandeniui, liks tušti. Tad įžengę į bažnyčią žegnojamės nebemirkydami pirštų į švęstą vandenį. Kryžiaus ženklas – kaip ir švęstas vanduo – yra viena seniausių ir krikščionių itin gerbiamų sakramentalijų. Niekad nepamirškime kryžiaus ženklo.

Trečia, atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pakitus virusologinei situacijai Lietuvoje, nuo šiandien laikinai (iki bus pranešta kitaip) keičiasi ir kai kurie liturgijos bei sakramentų praktikos elementai:

 • iki mokyklos vėl pradės dirbti, nutraukiami visi katechezės užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, tačiau nenutrūksta užsiėmimai mažose grupelėse, skirti suaugusiųjų įkrikščioninimui;
 • atnašavimo metu Romos Mišiole numatytu metu (RM, 417) kunigas rankas gali nusiplauti ne vandeniu, o dezinfekciniu skysčiu;
 • ramybės prieš Dievo avinėli vienas kitam palinkima linktelėjimu, o ne rankos paspaudimu; meldžiantis Tėve mūsų maldą nesusikimbama rankomis; 
 • jokie objektai – nei kryžiai, nei relikvijoriai, nei vyskupų žiedai – nėra bučiuojami. Mišių pradžioje ir pabaigoje dvasininkas nebučiuoja altoriaus, o perskaitęs Evangeliją – Evangelijų knygos; 
 • šiuo laikotarpiu šv. Komuniją galima priimti trimis būdais: įprastu būdu (į burną), į rankas arba dvasinę Komuniją (t. y. puoselėjant troškimą priimti sakramentinę Komuniją). Dvasiniu būdu priimti Komuniją gali ir dalyvaujantys šv. Mišiose, transliuojamose per televiziją ir radiją; 
 • vaikai ir suaugusieji nebelaiminami dvasininkui nykščiu padarant kryžiaus ženklą ant palaiminimo prašančiojo kaktos – kryžiaus ženklas daromas iš tolėliau, nepaliečiant palaiminimo prašančiojo;
 • iš vidinės klausyklų pusės ant grotelių užklijuojamas plonas skaidrios plėvelės lapas, kuris reguliariai keičiamas;
 • indai prie įėjimų į bažnyčias, skirti švęstam vandeniui, liks tušti, įžengus į bažnyčią žegnojamasi nebemirkant pirštų į švęstą vandenį;
 • pamaldų, kitų veiklų metu kviečiama išlaikyti kuo didesnį atstumą tarp dalyvių, vengti žmonių susigrūdimo;
 • dvasininkai raginami nevykti į jokias užsienio šalis;
 • apie galimus papildomus pakeitimus vyskupijoje dvasininkus ir tikinčiuosius informuos vietos vyskupas.

 

Primename, kad pareiga dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose galioja tik tiems, kurie yra pajėgūs ją įvykdyti, tai yra, pakankamai sveikiems žmonėms. Kiekvienas tikintysis, pajutęs į gripą ar peršalimą panašius ligos simptomus (karščiavimą, kosulį, dusulį, kitus kvėpavimo sutrikimus ir pan.), esantis koronaviruso rizikos grupėje, sergantis lėtinėmis ligomis, slaugantis ligonius ar senyvo amžiaus žmones, yra raginamas neiti į pamaldas, bet likti ir melstis namuose. Dėl savo ir kitų sveikatos bei saugumo negalintys dalyvauti sekmadienio šv. Mišiose – šią pareigą galės atlikti stebėdami šv. Mišių transliaciją per televiziją ar radiją. Šiuo laikotarpiu sekmadieniais 12.30 val. per LRT Plius televiziją ir LRT Klasika radijo programą bus transliuojamos šv. Mišios. Marijos radijas šv. Mišias transliuoja kiekvieną dieną.

Praeityje mūsų šalyje yra siautusi ne viena epidemija. Nemažai dvasininkų jos metu yra pasižymėję kaip dvasiniai savo bendruomenės vadovai ir ne vienas tikintysis tapo herojiško tarnavimo kenčiančiam artimui pavyzdžiu. Ir šiandien pirmasis svarbus būdas teisingai reaguoti į nuolat besikeičiančią situaciją – nesutrikti, nepanikuoti, bet laikytis rekomendacijų, kurias nurodo kompetentingos valstybės institucijos bei Lietuvos vyskupai. Klebonai nuolat ir operatyviai Jus informuos apie tai, kokie laikini pasikeitimai bažnyčioje, sielovadoje, liturgijoje yra būtini.

Brangūs broliai ir seserys! Kaip ir kiekvienas išbandymas žmogaus gyvenime, šis irgi yra proga ugdyti, grūdinti savo pasitikėjimą Viešpačiu bei skirti daugiau laiko maldai ir Jėzaus Kančios apmąstymui. Paradoksalu, bet šis iš pirmo žvilgsnio žmones vieną nuo kito atskiriantis laikotarpis gali padėti mums iš naujo atrasti bendrystės ir broliškos pagalbos vienas kitam vertę. Susimąstykime, galbūt kaimynystėje yra vienišų vyresnio amžiaus žmonių, kuriems reikia pagalbos apsirūpinant maistu ar būtiniausiomis priemonėmis, galbūt galime padėti pasirūpinti gydytojų, slaugytojų ir tų, kurie privalo šiuo metu eiti į darbą, vaikais? Saugokime save, bet nepamirškime ir artimo. Esame broliai ir seserys – ir tai ypač pajuntame tuomet, kai mums gresia pavojus, kuris nori atrodyti už viską didesnis ir baugesnis. Bet stipriausias yra Kristus, kurio Kryžiaus kelias neišvengiamai atveda į visas ligas ir net mirtį nugalintį Prisikėlimą.

 

                                                   

Arkivysk. Gintaras GRUŠAS

Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas

Gavėnios rekolekcijos kovo 13 -15 dienomis yra atšaukiamos
03-122020

Rekolekcijoms DGS 1 mazas

Dėmesio - dėl viruso grėsmės ir Gavėnios rekolekcijos šį savaitgalį yra atšaukiamos.

Priimti Gailestingumą - iššūkis ir malonė

Jau kitą savaitgalį (kovo 13–15 d.) kviečiame į Dievo Gailestingumo šventovės rekolekcijas „Priimti Gailestingumą“. Rekolekcijas ves – kun. Ričardas Doveika. Rekolekcijos prasidės kovo 13 d. 16 val. – lenkų kalba ir 20 val. – lietuvių kalba ir tęsis iki kovo 15 d. 20 val. šv. Mišių. Ateikime, atnaujinkime savo santykį su Dievu, priimkime Jo gailestingumą ir toliau Gavėnios kelionėje ruoškimės Viešpaties prisikėlimo šventei. 

Kviečiame dalyvauti visas tris dienas

Šventosios Dvasios knygų klubas
02-272020

veiklos

Jau šią savaitę prasideda naujos veiklos „Bendruomenės namuose“. Šį ketvirtadienį – vasario 27 d. 18.00, pirmasis Šventosios Dvasios knygų klubo susitikimas kartu su šventovės rektoriumi – kun. Povilu Narijausku. Pirmoji nagrinėjama knyga Christoph Schonborn "Suradom gailestingumą". Ateik ir pasiimk draugą kartu. Regirstracija padėtų geriau pasirengti susitikimui. Registruotis galite čia (registracija į visas veiklas Bendruomenės veiklas).

 

Pelenų trečiadienis
02-262020

Gaveniai

Jau šį trečiadienį, vasario 26 d., pradedame Gavėnios kelionę šv. Velykų link. Gavėnios metu ruoškime savo širdis, susitaikykime su Viešpačiu. Išpažinties sakramente, patirkime nuodėmių nuplovimą. Nuodėmių, kurios trukdo Viešpaties Meilei pasiekti mus. Pasiryžkime atnaujinti savo širdį ir meilės keliu, kartu keliaukime šioje Gavėnios kelionėje link Viešpaties prisikėlimo šventės. 

Vasario 26 d. šv. Mišios – sekmadienio tvarka:

Lietuvių kalba: 10.00; 12.00; 18.00; 20.00

Lenkų kalba: 16.00

Gavėnios metu:
Graudūs verksmai – sekmadieniais po 10.00 (LT) ir 16.00 (PL) šv. Mišių.
Kryžiaus kelias – penktadieniais 11.00 (LT) ir po 16.00 (PL) šv. Mišių.

Vasario 10 - 16 d. skelbimai
02-092020

Skelbimai 02 09
 •  Vasario 10 d., pirmadienį,  minėsime šv. Skolastiką, mergelę

Šv. Skolastika, šv. Benedikto sesuo, gimė apie 480 m. Umbrijoje (Italija), mirė apie 547 m. Monte Kasine. Ji, kaip ir jos brolis, subūrė moteris, visiškai atsidavusias Dievui ir pasišventusias gyventi kontempliacijoje. Šv. Skolastika tapo to vienuolyno abate.

 •  Vasario 11 d., antradienį,  minėsime Lurdo Švč. Mergelę Mariją ir pasaulinę ligonių dieną. Ligonių sakramentas sergantiems ir priėjusiems išpažinties bus teikiamas 16 ir 20 val. šv. Mišiose. 20 val. Mišiose giedos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos atstovai. 

Lurdo Švč. Mergelė Marija, kurią ketvirtaisiais (1858 m.) po Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmos paskelbimo metais Pirenėjų kalnuose prie Gavės upės netoli Lurdo miestelio paprasta mergaitė šv. Bernadeta Subiru (Soubirous) ne kartą matė Masabielio (Massabielle) uolose, save įvardijo: „Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas.“ Šiandien Lurdo šventovę kasmet aplanko milijonai maldininkų ir sveikatos Marijos užtarimu prašančių ligonių.

 •  Vasario 14 d., penktadienį,  minėsime šv. Kirilą, vienuolį, ir Metodijų, vyskupą, Europos globėjus. Po 20 val. šv. Mišių šlovinimo vakaras su Gediminu Ivaškevičiumi.

Šv. Kirilas ir Metodijus, broliai, gimė Tesalonikuose (dabart. Salonikai, Graikija). Nuo 863 m. abu apaštalavo slavų kraštuose. Po brolio Kirilo mirties 869 m. Romoje, Metodijus tapo Moravijos ir Panonijos arkivyskupu. Metodijus mirė 885 m. Iki šių dienų daugelyje slavų kraštų liturgijoje remiamasi jų įdiegta kalba. Kirilas yra slavų raidyno, jo garbei vadinamo kirilica, autorius. Jie pripažinti Rytų ir Vakarų Bažnyčių vienybės – ekumeninio judėjimo – globėjais. 1980 m. gruodžio 31 d. Apaštališkuoju laišku Egregiae virtutis popiežius Jonas Paulius II Kirilą ir Metodijų paskelbė Europos globėjais.

 •  Vasario 21 - 23 d., Vilniaus kunigų seminarija organizuoja pašaukimų savaitgalį abiturientams, studentams, ir vyrams iki 35 metų, ieškantiems savo pašaukimo. Kviečiame dalyvauti. Detalesnė informacija skelbimų lentoje.
 •  Šventovės gale jau galite rasti vokus skirtus Gailestingumo savaitei. Juose galite surašyti turimus prašymus sau savo artimiesiems, ar jau iškeliavusiems. Surašę savo intencijas vokus prašome atnešti į zakristiją.
 •  Dėkojame visiems kurie pernai metais skyrėte 2% Gyventojų pajamų mokesčio kaip paramą Šventovei. Kviečiame jus ir jūsų artimuosius tai padaryti ir šiais metais elektroninės bankininkystės pagalba arba užpildydami  anketas esančias šventovės gale. Už pildytas anketas  prašome atnešti į zakristiją.
 •  Dėkojame jums už jūsų maldas, savanorystes ir aukas Šventovės ir Bendruomenės namų išlaikymui.

Informacija apie šventuosius paimta iš lk.katalikai.lt šioje svetainėje galite surasti ir kiekvienos dienos šv. Mišių skaitinius

Naujųjų Metų sutikimo nuotraukos jau čia
01-032020

Padekos Misios 10

Paskutinę 2019 m. dieną dėkojome Dievui už praeitus kalendorinius metus ir pasitikome 2020 m. Šventę pradėjome padėkos šv. Mišiomis, kuriose girdėjome, kad padėkoti galima ir atsiprašant bei priimant artimą. Giedojome padėkos himną „Te Deum laudamus“ ir besimeldami popiežiaus intencija sutikome 2020 metus! Po to šventė tęsėsi jau bendruomenės namuose, į kuriuos ėjome per šventiškai nusiteikusį Vilniaus senamiestį (su fejerverkais!). Greitai bendruomenės namai prisipildė žmonių, kurie vienas kitam iškėlė tikrą puotą. O taip pat garsusis rektoriaus troškinys, kuris buvo įvertintas puikiai. Pasistiprinę dvasiškai ir kūniškai keliavome žaisti protmūšio ir šaradų, kurie kėlė šypseną, juoką ir džiaugsmą. Po intensyvių žaidimų susėdome pažiūrėti filmo „Meilė ir Gailestingumas“. Nors dar bendruomenės namai neįrengti ir ne visiems užteko kėdžių, tikimės, kad visi kartu surasime galimybę kaip padauginti tų kėdžių, kad kitą kartą užtektų visiems. Po filmo visi greitai susitvarkėm ir ėjome toliau švęsti. Šį kartą Švč. Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmę. Gera buvo būti kartu, šventę pradėti Šv. Mišiomis ir Šv. Mišiomis ją užbaigti, pažinti vieni kitus ir kartu dėkoti Dievui už visą, ką turime!

Norėdami pasižiūrėti nuotraukas, spauskite čia: Nuotraukos

Naujųjų Metų sutikimas "Bendruomenės namuose"
12-312019

Sv. Kaledu plakatas 2019 12 31+

Kviečiame sutikti Naujuosius Metus kartu
- 23:00 Padėkos Dievui šv. Mišios už patirtas malones ir Gailestingumo šventovės bendruomenę
- Po jos šventimo pratęsimas "Bendruomenės namuose", Universiteto 4 (SVARBU!!! Nors remontai beveik pabaigti, tačiau įrengimo darbai tik prasideda, tad visus atvykstančius kviečiame atsinešti ant ko galėtumėt prisėsti (pledą, pagalvėlę ar nedidelę kėdutę - sako po popiežiaus vizito jas turi vis )
- Suneštinė agapė ir firminis rektoriaus troškinys
- Žaidimai
- Michal Kondrat filmo "Meilė ir Gailestingumas" peržiūra
- 5:00 (greičiausiai pirmosios Vilniuje) šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos, Dievo gimdytojos garbei.

Šlovinimo įrašas youtube kanale
12-282019

KALEDINIS SLOVINIMAS

Džiugi naujiena tiems, kas norėjo sudalyvauti kalėdiniame šlovinime su Gediminu Ivaškevičiumi, tačiau negalėjo - šlovinimo įrašas jau Gailestingumo šventovės Youtube kanale.

2019 12 27 Kalėdinis šlovinimas Gailestingumo šventovėje

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų
12-252019

Kaledos

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų

Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų (Jn 1,14). Užgimusi viltis - didžiausia dovana kiekvienam iš mūsų. Viltis visose situacijose ir kiekvienoje širdyje. Viltis nušviečianti kiekvieną tamsą ir atnešanti ramybę.

Šiandien noriu dėkoti Jums, gyvosios Vilties liudytojai, Dievo Gailestingumo šventovės maldininkai, savanoriai, aukotojai ir geradariai. Jūs esat gyvas dievo stebuklas, liudijantis Dievo veikimą tarpe mūsų ir mumyse. Dėkoju Dievui už Jus, ir meldžiuosi kasdien už Jus. Jūs esate Dievo dovana ir malonė. Te neapsakomai Gailestingas Dievas nepaliauja Jus globojęs ir laiminęs.

Dėkoju, kad esate.

kun. Povilas Narijauskas

Kūčios ir šv. Kalėdos Dievo Gailestingumo šventovėje
12-242019

Kucios ir Kaledos

Kviečiame kartu švęsti mūsų Išganytojo užgimimą


Gruodžio 24 d. antradienis, Kūčios
iškilmingos Piemenėlių šv. Mišios 20:00 (LT)


Gruodžio 25 d. trečiadienis, Kristaus gimimas - I šv. Kalėdų diena

šv. Mišios:

10:00; 12:00; 18:00; 20:00 (LT)

16:00 (PL)

Gruodžio 26 d. ketvirtadienis, II šv. Kalėdų diena - šv. Steponas

šv. Mišios

10:00; 12:00; 18:00; 20:00 (LT)

16:00 (PL)

Advento rekolekcijos - kun. Robertas Moisevič
12-082019

Advento Rekolekciju plakatas 2019 print

Advento rekolekcijos „Dievo Gailestingumo šventovėje“
Šį sekmadienį (gruodžio 8 d.) rekolekcijas ves Vilniaus arkivyskupo asmeninis sekretorius kun. Robertas Moisevič.
Advento II dalių rekolekcijos lietuvių kalba:
I dalis „Advento simboliai“: 10 val. ir 12 val. šv. Mišiose
II dalis „Čia, dabar, taip - Adventas“: 18 val. ir 20 val. šv. Mišiose.
Gailestingumo mylėtojus šį sekmadienį kviečiame sudalyvauti pilnoje rekolekcijų programoje - pasirinkti patogesnį rytinių šv. Mišių laiką, ir taip pat vakarinių. Sudalyvauti dvejose šv. Mišiose.
Lenkų kalba abi temos 16 val. šv. Mišiose.
Palaimingo ir džiugaus adventinio laukimo.

Šv. Mišios mamytėms su mažais vaikais
12-032019

mamyciu Misiu plakatas 2019 print

Mielos mamytės: Jūs prašėte - mes išgirdome. Jau nuo gruodžio 3 d. antradieniais 10 val. šv. Mišios mamytėms su mažais vaikais Dievo Gailestingumo šventovėje. Pradėkit ir pamatysim kas užaugs. Laukiam Jūsų

Bendruomenės namų virtuvėlė
11-222019

Virtuves plakatas 2019

Dievo Gailestingumo Bendruomenės namų remontas tęsiasi!

Šiuo metu planuojama įrengti svarbią namų vietą - virtuvėlę, kuriai reikalingi baldai ir įvairi technika, o taip pat patalpų apšvietimas, kad susitikimų metu būtų šviesu ir gera ☺️

Kviečiame savo auka prisidėti prie virtuvėlės įrengimo, kurioje ateityje džiaugsimės vieni kitų bendryste.

Šis etapas tai:

Virtuvės baldai 3100 eur.

Buitinė technika ir santechnika 1283,01 eur.

Laiptinės ir patalpų apšvietimas 1096,81 eur.

Visa suma: 5479,82 eur. 

Prisidėti savo auka galite užnešdami auką į zakristiją, pervesdami elektroninės bankininkystės pagalba ir jau greitu metu PayPal pagalba.

Dėkojame Jums už maldas, savanorystes ir aukas

P.S. Gruodžio 1 d. jau yra surinkta 2940 eur.

Pirmasis neoficialus šventimas vyks Naujųjų metų naktį. Laukite detalesnės informacijos ir planuokime Naujųjų metų naktį praleisti kartu.

 

Vėlinių oktava
11-012019

Oktava intern

Melstis už mirusiuosius yra kiekvieno iš mūsų meilės pareiga. Mūsų maldos, užtarimo ir auka gali padėti jiems greičiau įeiti į Dievo karalystę. Vėlinių aštuondienio metu 10 val., 12 val. 16 val (lenkų kalba), 18 val. (tik sekmadienį) ir 20 val. šv. Mišios bus aukojamos už jūsų mirusius artimuosius, kurių vardus esate atnešę į zakristiją.  Kiekvieną dieną 16 val.(lenkų kalba) ir 20 val. (lietuvių kalba) šv. Mišiose bus giedamos gedulinės liturginės valandos. Oktavos metu išpažintys klausomos 9:30 - 16:00 ir 17:00 - 21:00 (o jei reikės tai ir ilgiau). Likime maldos vienybėje.

Dėkokime už Šventojo tėvo Popiežiaus vizitą
09-222019

Kvietims1

Rugsėjo 22 dieną minėsime Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje 1-ąsias metines. Dėkokime Dievui už Šventojo Tėvo vizitą, jo padrąsinančius žodžius bei maldas kartu su Lietuvos žmonėmis. Atsiliepkime į popiežiaus paraginimus ir melskimės, kad jo žinia pasiektų kiekvieną žmogų.

šv. Mišios 10 val.; 12val.; 18 val. ir 20 val. (lietuvių kalba) 16 val. (lenkų kalba)

„Nebijokite apsispręsti už Kristų, imtis Jo reikalo, tai yra Evangelijos, žmonijos, žmonių reikalo. Nes Jis niekada neišlips iš jūsų gyvenimo valties, visada lauks mūsų gyvenimo kryžkelėse, niekada nesiliaus mus kūręs iš naujo, net jei mes kartais stengiamės save sužlugdyti. Jėzus mums dosniai dovanoja daug laiko, kur yra erdvės nuopuoliams, kur niekas neprivalo emigruoti, nes yra vietos visiems. Bus daug norinčių pavergti jūsų širdis, užkrėsti jūsų troškimų laukus raugėmis, bet jei dovanojame savo gyvenimą Viešpačiui, galų gale geroji sėkla nugali visada (Popiežius Pranciškus, Lietuva, 2018 m. rugsėjo 22 d.).“

84-osios Dievo Gailestingumo vainikėlio padiktavimo metinės
09-132019

Kvietimas DGS 09 13

Rugsėjo 13-14 dienomis sukanka 84 m. kaip Jėzus padiktavo šv. Faustinai dabar jau visame pasaulyje žinomą Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą.

Šią dieną kviečiame su viso pasaulio Dievo Gailestingumo bažnyčiomis ir koplyčiomis 15 val. jungtis į maldą bendromis intencijomis:

 • Už taiką pasaulyje ir pilietinių karų pabaigą.
 • Už tikėjimą vyskupų ir kunigų pašaukimu ir šventumu.
 • Už vaikų ir jaunimo apsaugą nuo demoralizuojančių šiuolaikinių subkultūrų įtakos.
 • Už Dievo Gailestingumo apaštalų ištvermę ir palaiminimą visame pasaulyje
 • Visomis asmeninėmis intencijomis

Kaip visa buvo?

1935 m. rugsėjo 13 d., penktadienis

"Vakare, kai buvau savo celėje, išvydau angelą, Dievo rūtybės vykdytoją. Vilkėjo šviesiu drabužiu, su spindulingu veidu, po jo kojomis - debesis, iš debesies jam į rankas ėjo žaibai ir perkūnijos, o iš jo rankų išėjo ir lietė žemę.Kai išvydau šį Dievo rūstybės ženklą, kuris turėjo paliesti Žemę, o ypač vieną vietovę, kurios dėl teisingų priežasčių negaliu įvardyti, ėmiau prašyti angelą, kad kelias akimirkas palauktų, o pasaulis atgailaus. Tačiau šalia Dievo rūstybės mano prašymas buvo niekas. [...] Pradėjau maldauti Dievą dėl pasaulio vidujai girdimais žodžiais. (D474)

Kai taip meldžiausi, išvydau angelo bejėgiškumą, ir jis negalėjo įvykdyti teisingos bausmės, kuri teisingai priklausė už nuodėmes. Dar niekada nesimeldžiau su tokia vidine jėga kaip tuomet. Žodžiai, kuriais maldavau Dievą, yra šie: Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo sūnaus, o mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes; dėl sopulingosios Jo kančios būk mums gailestingas. (D475)

Kitos dienos rytą, kai įėjau į mūsų koplyčią, išgirdau viduje šiuos žodžius. Kiek kartų įeisi į koplyčią, iškart sukalbėk tą maldą, kurios vakar tave išmokiau. Kai sukalbėjau šiuos žodžius, išgirdau sieloje žodžius: Ši malda yra mano pykčiui numalšinti, ją kalbėsi devynias dienas su įprastu rožiniu taip: pirmiausia sukalbėsi vieną "Tėve mūsų" ir "Sveika Marija". ir "Tikiu Dievą", vėliau ties "Tėve mūsų" karoliukais kalbėsi šiuos žodžius: "Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo sūnaus, o mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes"; ties "Sveika Marija" karoliukais kalbėsi šiuos žodžius:"Dėl sopulingos Jo kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui". Pabaigoje triskart kalbėsi Žodžius: Šventas Dieve, Šventas Galingasis, Šventas Amžinasis pasigailėk mūsų ir viso pasaulio". (D476)

(Tekstai paimti iš šv. ses. M. Faustina Kowalska "Dienoraštis Dievo Gailestingumas mano sieloje" 2014 Katalikų pasaulio leidiniai)

XXII eilinio sekmadienio skelbimai
09-012019

Skelbimai0901

2019 09 01 skelbimai

XXII Eilinis sekmadienis

 •  Rugsėjo 3 d., antradienį, minėsime šv. Grigalių Didįjį, popiežių ir Bažnyčios mokytoją.

Šv. Grigalius Didysis (540–604), palikęs sėkmingą politinę karjerą, tapo vienuoliu benediktinu. 590 m. išrenkamas popiežiumi. Grigalius I pirmasis pradėjo vartoti titulą „Dievo tarnų tarnas“ (lot. Servus servorum Dei), kurį popiežiai tebevartoja iki šiol. Reformavo bažnytinį giedojimą, kuris jo garbei vadinamas grigališkuoju. Grigalius yra vienas iš keturių didžiųjų Vakarų Bažnyčios mokytojų. Bažnyčią valdė kaip tikras ganytojas, visokiais būdais padėdamas vargšams, puoselėdamas vienuolinį gyvenimą, visur stiprindamas tikėjimą.

 •  Rugsėjo 4 d., trečiadienį, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas minės konsekravimo 9–ąsias metines. Kviečiame savo maldoje prisiminti ganytoją. 
 •  Nuo rugsėjo 5 d. pradėsime melstis Dievo Gailestingumo noveną, taip rengdamiesi rugsėjo 13–14 dienomis minėti Dievo Gailestingumo vainikėlio padiktavimo šv. Faustinai 84–ąsias metines. 
 •  Pirmadienį jau prasidėjo Dievo Gailestingumo šventovės bendruomenės namų remontas. Kviečiame savo asmenine auka prisidėti prie bendruomenės namų įrengimo. Tai galite padaryti užnešę auką į zakristiją arba pervesdami auką elektroninės bankininkystės būdu. Sukurkime bendruomenės namus, kuriuose būtų gera būti.
 •  Rugsėjo 1–8 dienomis Trakuose vyksta Trakų Dievo Motinos - Lietuvos globėjos atlaidai.
 •  Rugsėjo 7 d. jau tryliktus metus iš eilės vyks piligriminis jaunimo žygis iš Aušros Vartų į Trakų baziliką. Pradžia — 8.00 prie Aušros Vartų. Numatoma pabaiga — 22.00 Trakuose. Po renginio norinčiuosius autobusai nemokamai parveš į Vilnių.
 •  Dėkojame visiems, kurie savo malda, savanoryste ir auka prisidedate prie Dievo Gailestingumo šventovės gyvavimo. 

Padėka už 6 - rius nuolatinės Adoracijos metus Dievo Gailestingumo šventovėje
08-312019

20190831 kvietimas mazesnis

Rugpjūčio 31 d. švęsime 6-ąsias nuolatinės Adoracijos metines (šešeri metai, kaip Dievo Gailestingumo šventovės durys yra atidarytos dieną ir naktį).
Kviečiame dėkoti už Adoraciją ir visas per ją patirtas malones.
Programa
10:00 Šv. Mišios
11:30 Rožinio malda
12:00 Šv. Mišios (transliacija per Marijos radiją). Šiose Mišiose ypač kviečiame ateiti šeimas, 2018 m. priėmusias Santuokos sakramentą - dėkoti už pirmuosius metus ir atnaujinti Santuokos sakramento pažadus.
15:00 Giedamas Dievo Gailestingumo vainikėlis ir litanija
18:00 Prasideda išpažinčių klausymas, Šlovinimas (“Ostium”)
19:00 Rožinio malda su Šlovinimu
20:00 Iškilmingos padėkos šv. Mišios (aukos kun. Gabrielius Satkauskas)
21:00 - 00:00 Šlovinimas (Gediminas Ivaškevičius, Martynas Jokšas, Radvilė Žalaitė)
Visą tą laiką bus galimybė atlikti išpažintį, dvasinį pokalbį ar paprašyti užtarimo maldos.
Šventimą baigsime asmenišku kiekvieno palaiminimu Švč. Sakramentu.

Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų vigilija
08-142019

Dangun emimo plakatas 2019 web

Kviečiame rugpjūčio 14 d. pasitikti Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę Dievo Gailestingumo šventovėje.

Vigilijos programa:
20.00 - šv. Mišios
Po šv. Mišių iki 23.00 - šlovinimo malda (giesmėmis šlovins Gediminas Ivaškevičius, tarp giesmių - mąstymai)

Vigilijos metu bus galimybė atlikti išpažintį.

Gailestingumo savaitė 2019 m. balandžio 18 d. - balandžio 28 d.
03-222019

Clipboard02

Su Dievo gailestingumo savaitės renginių programa galite susipažinti atsisiųsdami šį dokumentą.

Popiežiaus Jono XXIII romumo dekalogas
04-152014

default news

Tik šiandien aš pabandysiu gyventi kaip niekada –
neketindamas išspręsti viso gyvenimo problemų.

Tik šiandien aš būsiu mandagus ir paslaugus –
nieko nekritikuosiu ir nesikėsinsiu ką nors pataisyti ar drausminti, išskyrus save patį.

Tik šiandien aš būsiu laimingas,
nes esu sukurtas laimei ne tik būsimame pasaulyje, bet ir šiame.

Tik šiandien aš prisitaikysiu prie aplinkybių,
nenorėdamas, kad jos paklustų mano užgaidoms.

Tik šiandien aš paskirsiu dešimt minučių gerai knygai,
prisimindamas, kad kaip maistas reikalingas kūnui, taip gera knyga – sielos gyvenimui.

Tik šiandien aš padarysiu gerą darbą ir apie tai niekam nepasakosiu.

Tik šiandien aš padarysiu nors vieną dalyką, kurio nenoriu,
ir jei būsiu įžeistas, aš pasistengsiu, kad niekas apie tai nesužinotų.

Tik šiandien aš susidarysiu smulkią dienotvarkę,
gal aš jos neįvykdysiu, bet ją vis tiek parašysiu.
Ir saugosiuos dviejų negandų: skubėjimo ir neryžtingumo.

Tik šiandien aš tvirtai tikėsiu (net jei aplinkybės bus priešingos),
kad Apvaizda rūpinasi manimi taip tarsi daugiau niekas pasaulyje neegzistuotų.

Tik šiandien aš nesibaiminsiu
ir ypatingai nebijosiu gėrėtis tuo, kas gražu ir tikėti gerumu.

Aš galiu daryti gėrį dvyliką valandų, ir nenuleisti rankų.
Bet jei galvočiau, kad turiu tai daryti visą gyvenimą – pritrūkčiau drąsos.

Iš pranc. k. vertė ses. Danguolė Gervytė RA

gailestingumas.com